Saturday, February 20, 2010

Mari mengulangkaji

Rukun Islam ada lima pekara :
1) Mengucap dua kalimah Syahadah
2) Mendirikan Solat lima waktu sehari semalam
3) Berpuasa di bulan Ramadhan
4) Mengeluarkan Zakat
5) Menunaikan Haji ke Baitullah jika mampu

Rukun Iman
Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lidah dan dibuktikan dengan amalan
1) Percaya kepada Allah S.W.T
2) Percaya kepada Malaikat
3) Percaya kepada Kitab
4) Percaya kepada Rasul
5) Percaya kepada Hari Kiamat
6) Percaya kepada Qada' dan Qadar

Sifat 20 : Sifat-sifat wajib bagi Allah S.W.T
1) Wujud = ada
2) Qidam = terdahulu
3) Baqa = Kekal
4) Mukhalafatuhu lilhawadis = Tidak sama dengan yang baru
5) Qiyaamuhu binafsih = berdiri sendiri
6) Wahdaniyah = Satu @ tunggal
7) Qudrat = Kuasa
8) Iradah = Menentukan
9) Imu = Tahu
10) Hayat = Hidup
11) Samaq = Mendengar
12) Bashar = Melihat
13) Kalaam = Berkata-kata
14) Qadiran = Berkuasa
15) Muridan = Menentukan
16) Aliman = Mengetahui
17) Hayyan = Hidup
18) Sami'an = Mendengar
19) Bashiran = Melihat
20) Mutakalliman = Berkata

Benar, apa yang tercatat ini adalah asas kepada Islam dengan kiasan adalah tunjung pokok dalam Islam. Tetapi sejauh manakah kita memahami perkara asas dan pokok dalam Islam, rasanya ramai juga ahli-ahli politik tak kira PAS atau UMNO perlu kembali meneliti pekara pokok ini, bagi benar-benar memahami aspirasi Islam dalam perjuangan

No comments:

Post a Comment